Hur fungerar en fond och vilka är fördelarna?

Hur fungerar en fond och vilka är fördelarna?

En fond samlar pengar från flera olika investerare och placerar dessa i aktier, räntebärande papper och andra värdepapper. Med andra ord kan man säga att en fond är som en korg, och att denna korg innehåller tillgångar såsom aktier. När du köper en andel i en fond köper du en del av fonden, eller korgen. Du äger inte själv några av de tillgångar som fonden i fråga äger.

Även om du inte själv äger tillgångarna är de viktiga. Detta då värdet på fonden baseras på värdet av de tillgångar fonden innehar. I takt med att aktierna, obligationerna och de andra tillgångarna ökar i värde, ökar även fonden i värde. Om de olika tillgångarna istället skulle minska i värde, gör även fonden detsamma. Nu när du känner till vad en fond är och hur den fungerar, undrar du kanske vilka fördelarna med fonder är?

Fördelarna med fonder: riskspridning och fondförvaltning

Fonder har framför allt två fördelar: diversifiering och professionell fondförvaltning. Med diversifiering menas att fonden äger flera olika tillgångar på en och samma gång. Fonder ger därför omedelbar diversifiering (riskspridning) eftersom varje enskild fond, eller korg, äger flera olika aktier, obligationer och andra värdepapper. När du köper en andel i en fond köper du i praktiken en del av alla de tillgångar fonden innehar.

Professionell fondförvaltning innebär att en person som, till skillnad från dig, ägnar en hel del tid åt att analysera de finansiella marknaderna kommer hjälpa dig att placera dina pengar. Det svenska fondbolaget Advisors fondförvaltning består av förvaltning av tre olika fonder: Advisor Världen, Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2.

Advisor började med  fondförvaltning i maj 2011, då bolagets första egna fond, Advisor Världen, bildades. Denna fond är en global aktiefond, medan Advisor Multihedge och Advisor Multihedge X2 är så kallade fond-i-fonder, vilka placerar i förvaltarens urval av hedgefonder. Den sistnämnda fonden är en variant av Advisor Multihedge som har en hävstång, vilken potentiellt sett kan öka fondens avkastning. Du som vill nyttja Advisors fondförvaltning kan investera i deras tre fonder via Nordnet eller Fondmarknaden. Där finner du även ytterligare information om de olika fonderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *