Vet mer om LEI

LEI, Legal Entity Identifier, är en kod som enskilda firmor och andra bolag kan behöva vid handel av vissa former av värdepapper. I korthet kan det beskrivas som en global kod som används för identifiering för företag och organisationer på värdepappersmarknaderna. Det är inte alla bolag som behöver en kod – enskilda firmor som omsätter under tre miljoner och som inte handlar med derivat är ett exempel på det.

Varje LEI är en unik kod som tilldelas företaget eller organisationen en gång, och samma kod kan alltså inte tilldelas någon annan. Det kan vara bra att känna till att Lei inte ersätter det register som hanteras av handelsregistret. Koder används fortfarande för att identifiera juridiska personer.

Vem behöver skaffa en LEI-kod?

Till att börja med kan vi tala om vilka som inte behöver en LEI-kod. Dessa är som följer:

  • 
Privatpersoner
  • Enskilda firmor vars årliga omsättning understiger tre miljoner kronor. Gäller dock inte de firmor som handlar med derivat.
  • Bolag som enbart placerar värdepapper i en kapitalförsäkring eller placerar i fonder.
  • Bolag som endast handlar FX-terminer i syftet att göra betalning för tjänster och varor enklare.

Har du till exempel en enskild firma som handlar med derivat, oavsett omsättning, kommer du att behöva en LEI-kod. Har du en enskild firma med en årlig omsättning som överstiger tre miljoner, är koden något du behöver om du handlar med olika former av värdepapper. Det gäller dock inte om du enbart placerar i fonder.

Varför har jag och mitt AB blivit kontaktade av banken angående detta?

Många blir bekanta med LEI först när de blir kontaktade av banken. I korthet handlar det om att banken samt andra värdepappersinstitut har en skyldighet att rapportera de transaktioner som sker i till exempel aktier, derivat samt obligationer. Detta oavsett om det sker för egen eller en kunds räkning.

Syftet med rapporteringen av transaktioner är att exempelvis FI och andra myndigheter ska kunna verka mot oegentligheter på värdepappersmarknaderna. I sin helhet är målet att säkerställa en välordnad och rättvis handel med bland annat just derivat, obligationer och aktier. Transaktionsrapporteringen inom EU möjliggörs av LEI, som är en global identifieringskod.

Använd en ledande aktör som NordLEI nästa du är i behov LEI-kod.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *