Vad innebär private banking

Vad innebär private banking

Private banking, på svenska kallat förmögenhetsförvaltning, är ett samlingsnamn för ekonomiska tjänster som vissa banker och företag erbjuder särskilt förmögna kunder. Dessa tjänster involverar finansiell planering, juridisk hjälp, utlandsinvesteringar, kapitalförvaltning och skatterådgivning. Private banking riktar sig framför allt mot kunder med minst två miljoner kronor i tillgångar eller så klart ett brinnande intresse av att lära dig mer i ämnet vilket du kan göra nedan och genom att klicka här.

Private banking-kund

Att ta hjälp av experter inom private banking, eller förmögenhetsförvaltning, kan vara en bra idé om man till exempel inte känner att tiden räcker till för att sköta om det på egen hand, eller om man helt enkelt inte har den kunskap och expertis som krävs för att förvalta sin förmögenhet eller sina tillgångar på bästa sätt. Om man dessutom överlåter dessa stundtals tidskrävande uppgifter till en extern person så har man större möjlighet att fokusera på viktigare saker i livet, som till exempel familj, vänner och yrkesliv. Det spelar ingen roll om man som kund är privatperson eller ett företag, det finns hjälp att få oavsett.

Kundens bästa i centrum

Det generella målet inom private banking är att göra kunden så glad och nöjd som möjligt. Den hjälp och service som företag och banker inom private banking erbjuder sina kunder utgår från och skräddarsys helt utefter kundens behov och långsiktiga planer. Om kunden så småningom funderar på att, till exempel efter pensionen, flytta utomlands så behöver det tas i beaktning i god tid. Ofta brukar experterna som man tar hjälp av väga olika alternativ och scenarier mot varandra, se över vilka typer av risker som olika förslag kan medföra i framtiden och jämföra dessa med kundens förväntningar.

Hur går det till?

När man blir kund hos en bank eller ett företag inom private banking, så brukar det börja med ett uppstartsmöte. Företagets experter gör en noggrann bedömning av kundens finansiella helhetssituation och kartlägger kundens behov. Den bedömningen ligger sedan till grund för den plan som experterna tillsammans med kunden skapar för förmögenhetsförvaltningen. Sedan kan kunden förvänta sig mellan två och fyra möten per år, beroende på kundens behov och önskemål. Man brukar ha kontinuerlig kontakt vis telefon och e-post. Om kunden är nöjd med den service som företaget erbjuder och känner en stark tillit så brukar samarbetet ibland löpa över flera generationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *