Fastighetsinvestering

När du väl har bestämt dig för att börja investera i fastigheter, finns det vissa detaljer som är viktiga att ha kunskap om innan affären påbörjas. Att redan från början vara väl insatt i fastighetsbranschen är meriterande och ger stora fördelar vid prisförhandlingar. Samt att de hjälper dig att avgöra din blivande fastighets framtida avkastning och marknadsvärde. Fastighetsinvesteringar är inte så svårt som man först kan föreställa sig. Men som investerare måste man ha viss kunskap inom ämnen som ekonomi och juridik. Därför är den bästa investeringen att i första hand satsa på sin egen kunskap få en bra insikt i hur fastighetsaffärer genomförs. Om du saknar utbildning i ämnet bör du studera och skaffa kunskaper gällande fastighetsinvesteringar.

Annars är risken stor att du kommer hamna i ett kritiskt förhandlingsunderläge när du ger dig in på fastighetsmarknaden. När man reflekterar över vilka summor som ett fastighetsköp innebär i praktiken förstår man att kunskap är makt i förhandlingsläget. Även värt att notera är de faktum att en fastighet inte är ett juridiskt begrepp. En fastighet inte enbart är en byggnad, fastigheten är en gräns på mark som ägs av fastighetsägaren. Det innebär att även omgivande tomtmark ingår i fastigheten. Även den svenska hyreslagstiftningen är relativt invecklad rent juridiskt.

Som fastighetsägare är du skyldig att ha kunskap gällande dina skyldigheter och rättigheter. Naturligtvis kan detta underlättas med rådgivning från en behörig advokat eller ett juridiskt lexikon gällande fastigheter.

Första steget till att bli fastighetsägare

När du väl har de nödvändiga kunskaperna inom fastighetshandel och vill börja investera i fastigheter finns de flera olika alternativ för att gå till väga. Det enklaste tillvägagångssättet är förstås om du redan har ett eget investeringskapital på minst 5 miljoner kronor. Men innan dess bör du fundera över vem som skall sköta den löpande fastighetsskötseln.

Om du själv är intresserad av att sköta fastigheten finns det flera faktorer som spelar in i avgörandet. Fastigheten bör finnas inom ditt närområde och därmed nära din privata bostad för att underlätta skötseln. Ett annat populärt alternativ är att låta en av dina hyrestagare även agera som fastighetens vaktmästare i utbyte mot reducerade hyreskostnader. Om du väljer detta alternativ är det mycket viktigt att personen i fråga är pålitlig och även besitter nödvändiga kunskaper för att kunna utföra enklare reparationer samt traditionell fastighetsskötsel.

Men även om du väljer att leja bort fastighetsskötseln kan det ofta vara en trygghet att investera i närområdet eller i ett område som ligger i anknytning till en plats du ofta besöker. Detta främst för att själv kunna hålla uppsikt över fastigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *